Inwentaryzacji budynków i uzbrojenia podziemnego

Czas realizacji około 14 dni

Wytyczenia budynku dokonuje się na podstawie projektu zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe, projekt oprócz rysunków technicznych zawiera również plan zagospodarowania działki sporządzony przez projektanta na mapie do celów projektowych (wtórnik).

 

Na planie zagospodarowania podane są wymiary od budynku do granic działki, na podstawie tych wymiarów geodeta umiejscawia budynek w odpowiednim miejscu na działce. Do poprawnego wytyczenia budynku potrzebny jest tez rzut fundamentów i parteru. Zazwyczaj wytycza się cztery główne narożniki budynku, oczywiście można tez wytyczyć inne elementy ale jest to związane z większym kosztem. Geodeta zaznacza palikami osie fundamentów, ponieważ paliki nie są trwałe i po dokonaniu wykopu pod fundament ulegną zniszczeniu na życzenie klienta robi się odbicia na tzw. Ławy w odległości ok. 2m od planowanego wykopu.

Wytyczenia uzbrojenia podziemnego również dokonuje się na podstawie planu zagospodarowania lub planszy koordynacji sieci sporządzonej na mapie do celów projektowych. Geodeta zaznacza uzbrojenie podziemne poprzez wbicie palików w charakterystycznych punktach uzbrojenia takich jak: załamania, studzienki itp.